c/ Mestre Nicolau, 23, entresol
08021 Barcelona
Tel. (+ 34) 935524940 - Fax: (+ 34) 935524953
www.catalanfilms.cat
info@catalanfilms.cat
  • Imprimir

Subscripció al butlletí

Subscriviu-vos al nostre butlletí per rebre periòdicament informació sobre les activitats de Catalan Films & TV.

 
Dades personals
Dades professionals
 
Activitat*
(Podeu seleccionar més d'una opció)
Opcions de subscripció*
(Podeu seleccionar les dues opcions)

(1) Seleccioneu aquest apartat si voleu rebre convocatòries generals sobre festivals, mercats, missions comercials, trobades de coproducció i altres informacions específiques i puntuals sobre activitats que realitzi Catalan Films & TV. Aquesta opció està disponible, de moment, només en català.

Filtre anti–spam Quant són 11 + 4? *
 
Avís legal

He llegit i accepto les condicions d'enviament

Avís Legal als usuaris que desitgen subscriure's al butlletí

PROTECCIÓ DE BASE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Consorci Catalan Films & TV amb domicili social a la ciutat de Barcelona (Espanya), carrer Mestre Nicolau, 23, ent. 1, codi postal 08021, provista de CIF núm. S 0800458 B, i creada d'acord a la resolució CLT/3113/2005 de 24 d'octubre (DOGC 4505 DE 8 DE NOVEMBRE DE 2005) (en endavant, Catalan Films & TV), en compliment de les estipulacions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), li informa que les dades que vostè facilita mitjançant el present formulari quedaran incorporades en el fitxer automatitzat de Catalan Films & TV  i seran tractades per aquesta entitat amb la finalitat de poder tramitar la seva alta com a subscriptor del butlletí i/o del sistema d'alertes de Catalan Films & TV.

Amb l'enviament de les seves dades a través del formulari, l'interessat atorga el seu consentiment perquè Catalan Films & TV pugui disposar d'elles exclusivament per a la finalitat abans exposada. Tanmateix, i d'acord amb l´article 6 de la LOPD, l'interessat pot revocar, prèvia sol·licitud justificada, el seu consentiment pel tractament de les dades personals facilitades. Per exercitar aquest dret, és precís que la persona interessada es dirigeixi mitjançant un correu electrònic a la següent adreça  pbonet@catalanfilms.cat indicant a la referència del missatge "Revocació". En el mateix missatge la persona interessada haurà d'acreditar el seu interès legítim i la seva identitat. L'interessat també pot exercitar els seus drets mitjançant una carta dirigida a Catalan Films & TV, carrer Mestre Nicolau, 21, ent. 1 Barcelona, 08021, amb la referència "Revocació", i haurà d'acreditar el seu interès legítim i la seva identitat mitjançant l'aportació de fotocòpia de DNI. El consentiment no té caràcter retroactiu.

Per la seva banda, Catalan Films & TV es compromet que les dades personals facilitades per l'usuari seran tractades de forma totalment confidencial i, segons totes les mesures de seguretat, establertes per la Llei, amb la finalitat d'evitar accessos i tractaments no autoritzats. Així mateix, les dades tampoc no seran cedides a tercers ni utilitzades per a altres finalitats que no sigui estrictament la descrita.

Igualment, Catalan Films & TV i, en compliment de l´article 5 de LOPD, informa que el fet de facilitar les seves dades personals de contacte a través del present formulari és de caràcter facultatiu i que, en qualsevol moment, vostè pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició respecte de les dades facilitades. En aquest supòsit, l'interessat haurà de dirigir la seva reclamació al responsable de l'arxiu mitjançant un correu electrònic a l'adreça pbonet@catalanfilms.cat, indicant a la referència del missatge el dret que vulgui exercitar i detallant en el mateix les dades que desitgi modificar o cancel·lar. L'interessat pot exercitar aquests drets mitjançant una carta dirigida a Catalan Films & TV, carrer Mestre Nicolau, 21, ent. 1,  Barcelona, 08021, amb la referència del dret que vulgui exercitar i detallant les dades a modificar o cancel·lar. L'interessat haurà d'acreditar en ambdós casos el seu interès legítim i identitat mitjançant l'aportació de fotocòpia de DNI.

Així mateix, en compliment de l'article 21 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Catalan Films & TV no enviarà per correu electrònic comunicacions comercials que no hagin estat expressament autoritzades.

Sempre que Catalan Films & TV  enviï informació comercial a través del correu electrònic dels usuaris, la paraula "publicitat" apareixerà a l'assumpte del missatge que envia Catalan Films & TV.

60